Over

Professionals4 is ooit gestart met het doel elke technische hogeropgeleide professional in Zuid-West Nederland te kennen en te verbinden. Dé schakel tussen hogeropgeleide technische professionals.

Wat hierin verandert is, dat wij momenteel geen werving en selectie meer doen.

En puur de focus hebben op het adviseren van de werkgever op het gebied van employer branding en talent management. Daarnaast verzorgen wij outplacement tracten en coachen wij induvidueel. Dit op het gebied van arbeidsvitaliteit, en loopbaan coaching.

Onze kernwaarden zijn integriteit, betrouwbaarheid en professionaliteit welke zijn terug te vinden in onze maatwerkoplossingen.

 

Diplomering

Behavioral Analysis & Investigative Interviewing
Evalueting Truthfulness and Credibility
Loopbaan advies (St!R) 
Loopbaan begeleiding 

Maatschappelijk en Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vormt een belangrijk uitgangspunt binnen de dienstverlening van Professionals4.

Door haar proactieve aanpak wordt op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier werkgelegenheid gecreëerd en kansen op de arbeidsmarkt voor alle partijen benut. Binnen deze maatschappelijke rol ziet Professionals4 er op toe dat een veilige werkplek, diversiteit binnen het takenpakket en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling een vanzelfsprekendheid vormen. Hierbij streeft zij naar een evenwichtige samenhang tussen de eigen belangen en die van haar opdrachtgevers en kandidaten. De dienstverlening van Professionals4 dient een positieve bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid en het werkplezier binnen de maatschappij. Ze moet goed zijn voor werkzoekenden, werknemers, werkgevers en de arbeidsmarkt. 

Hiernaast draagt Professionals4 haar verantwoordelijkheid voor het milieu. Er zijn bewust maatregelen getroffen om overmatig energieverbruik, verspilling en belasting van het milieu te voorkomen. Hierbij richt zij zich op een schone werkomgeving, waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat.

Meer informatie?