Voorbereiding op het sollicitatie gesprek!

Het is erg belangrijk om te weten wat er in uw eigen CV staat. Inventariseer uw sterke en zwakke punten, zorg dat u erop voorbereid bent om tekst en uitleg te kunnen geven over bepaalde veranderingen binnen uw carrière en/ of opleidingen. Wees eerlijk, over de keuzes en beslissingen die u gedurende de jaren hebt gemaakt. Heb een kopie van uw CV bij de hand en breng diploma´s en referenties mee.

Vragen die waarschijnlijk worden gesteld:

Bereid u voor op voorspelbare vragen; hoe ziet u zichzelf als werknemer, wat heeft u tot nog toe bereikt, wat zijn uw doelen of ambities. Vragen die kunnen worden gesteld tijdens een interview:

 • Beschrijf uw huidige baan en uw taken daarbinnen.
 • Hoe verhouden uw vaardigheden en ervaringen zich met deze baan?
 • Met wat voor soorten technologie en aan wat voor projecten heeft u gewerkt?
 • Wat heeft u in uw huidige baan bereikt?
 • Waarom wilt u van baan veranderen?
 • Waarom bent u in deze baan geïnteresseerd?
 • Waarom wilt u voor deze organisatie werken?
 • Hoe functioneert u in teamverband?
 • Wat zijn uw carrièredoelen voor de komende twee à drie jaar?
 • Waar ziet u uzelf over vijf à tien jaar?
 • Wat zijn uw sterke en zwakke punten?
 • Wat zijn uw hobby’s?

Onderzoek

Zorg ervoor dat u weet wat de baan inhoudt – vraag een functieprofiel of nadere uitleg. Ga gewapend met enige kennis van het bedrijf naar het sollicitatiegesprek. Daarmee toont u belangstelling en initiatief en het geeft U de kans vragen te stellen tijdens het gesprek. Vragen stellen straalt zelfvertrouwen uit en laat zien dat u communicatief vaardig bent, iets wat voor veel banen een vereiste is. Vragen die u wellicht zelf kunt stellen:

 • Wat zijn de primaire verantwoordelijkheden binnen de functie?
 • Aan wie rapporteer ik?
 • Is het mogelijk om cursussen te volgen? Welke doorgroeimogelijkheden zijn er?
 • Hoeveel andere mensen zullen er aan mijn project/op mijn afdeling werken?
 • Waarom is de baan vrij gekomen?
 • Wat is de bedrijfscultuur?
 • Welke toekomstplannen heeft de organisatie?

Op weg naar het gesprek

Als u niet weet hoe lang het duurt om het bedrijf te bereiken, ga er dan bij wijze van proef één of twee dagen van tevoren heen. Doe dat het liefst op dezelfde tijd waarop het gesprek zal plaatsvinden. Zo kunt u rekening houden met vertragende factoren zoals het verkeer. Als u met eigen vervoer gaat, calculeer dan tijd in om een parkeerplaats te vinden.

Onderzoek op Internet

Een goed aanknopingspunt voor nieuwe informatie is het inschakelen www.google.nl Bekijk de Internetsite van het bedrijf en die van de concurrenten. Deze geven u misschien enig inzicht in waar het bedrijf zich mee bezighoudt en helpen u aan ideeën voor vragen.

Presentatie

 • Voorkomen

Kleed u in de stijl van de branche of het bedrijf. Dit kan betekenen dat u van tevoren bij Professionals4Technology navraagt wat de kledingcode van het bedrijf is. Bij een sollicitatiegesprek kunt u desnoods beter iets te formeel gekleed te gaan. Let op details; persoonlijke verzorging is een wezenlijk onderdeel van uw presentatie en versterkt een professionele houding. Het is nuttig te weten dat de helft van alle werkgevers in de eerste 30 seconden beslist of ze u aannemen. En dat op basis van uw verschijning. Beperk accessoires tot een minimum. Het is niet verstandig veel sieraden om te doen of meerdere tassen met u mee te nemen. U moet er netjes en georganiseerd uitzien.

 • Lichaamstaal

Geef een stevige hand en glimlach. De eerste begroeting maakt een wezenlijke indruk. Laat u op een positieve manier gelden zonder dat het té wordt. Wacht met zitten tot de ander dat voorstelt. Zit redelijk rustig en houd uw handen stil. U wilt de aandacht van uw gesprekspartner niet afleiden van wat u zegt, dus probeer niet heen en weer te schuiven op uw stoel of met uw handen te praten.

 • Houd oogcontact

Als er meer dan één gesprekspartner is, kijk dan naar degene die aan het woord is. Zo versterkt u de indruk open en eerlijk te zijn.

 • Nauwkeurigheid

Kom te vroeg, maar niet te vroeg; 10 à 15 minuten is aanvaardbaar. Dit geeft u tijd om u op te frissen en uw gedachten nog eens rustig op een rijtje te zetten. Het geeft u ook de kans om personeel te ontmoeten en/of te observeren. Dat kan een waardevolle indruk geven van de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf.

Het gesprek

 • Bekwaamheden

Inventariseer uw prestaties en sterke punten en weet hoe u ze onder woorden moet brengen. Leg de nadruk op hoe u wilt overkomen. Probeer de werkgever ervan te overtuigen dat u op een unieke manier gekwalificeerd bent om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de organisatie, zowel nu als in de toekomst.

 • Kennis

Weet waarom u de baan wilt en waarom u heel geschikt bent voor de functie. Dit straalt zelfvertrouwen uit.

 • Houding

Wees enthousiast en positief en blijf beleefd tijdens het gesprek.

 • Zelfbeheersing

Luister nauwkeurig naar iedere vraag. Wees niet bang voor stiltes. Neem de tijd om na te denken over het antwoord. Op die manier kunt u beknopt en doordacht antwoord geven en dwaalt u niet af.

 • Inhoud

Spreek duidelijk en niet te snel. Als u een vraagt krijgt die u niet begrijpt, probeer deze dan niet te beantwoorden maar vraag om opheldering. Praat open en enthousiast over wat u hebt bereikt, maar overdrijf niet. Maak duidelijk dat u weet waarover u praat. Zorg dat uw antwoorden betrekking blijven houden op de vraag. Doe niet net alsof u ergens verstand van heeft als dit niet het geval is. Voorkom onrustig of gekunsteld gedrag. Probeer uzelf te blijven. Toon oprechtheid en enthousiasme, maar voorkom dat u te serieus wordt.

Fases van een sollicitatiegesprek

Hoe een sollicitatiegesprek zal verlopen is van te voren moeilijk te voorspellen. Hieronder vindt u een opsomming van fasen die doorlopen kunnen worden tijdens een gesprek

 • Fase 1: De Openingsvragen

De eerste vragen zijn een soort “warming-up” voor het verdere gesprek. Tijdens deze vragen krijgt men een eerste indruk van iemand als persoon. Deze indruk wordt over het algemeen gebaseerd op uw stem, uw gedrag en het uiterlijk.

 • Fase 2: De opbouw van het gesprek

Er wordt kort aangegeven wat de structuur zal zijn van het gesprek. De punten die aan de orde komen en de volgorde daarvan zullen worden doorgenomen.

 • Fase 3: Informatie over de organisatie

Meestal wordt door middel van een organigram aangegeven wat de structuur van de organisatie is. Daarin wordt voornamelijk gekeken naar de positie die de vacante functie inneemt.

 • Fase 4: Informatie over de functie en de situatie

Er wordt een zo duidelijk mogelijk beeld geschetst van de functie, de eventuele afdeling en de situatie zoals die op dit moment is. Het is belangrijk dat u vragen stelt indien bepaalde aspecten onduidelijk zijn.

 • Fase 5: Informatie over de sollicitant

In deze fase wordt naar aanleiding van uw curriculum vitae niet alleen gesproken over uw opleidingen en werkverleden, maar ook over uw kwaliteiten en motivatie. Dit is het belangrijkste onderdeel van het hele sollicitatiegesprek en neemt ongeveer 50% van de tijd in beslag.

 • Fase 6: Bespreking van arbeidsvoorwaarden

Tijdens een eerste gesprek zullen de arbeidsvoorwaarden niet uitgebreid besproken worden. Aan de orde kunnen bijvoorbeeld komen de werktijden, tijdelijk of vast dienstverband en bijzondere arbeidsvoorwaarden (zoals cao).

 • Fase 7: Bestaat er nog steeds belangstelling

In deze fase zal uw interesse in de functie worden besproken. Belangrijk in deze fase zijnuw geschiktheid en motivatie.

 • Fase 8: Verdere procedure en afspraken

Er wordt bepaald of er een tweede gesprek zal plaatsvinden, of er nog tests zullen plaatsvinden, wanneer de datum van indiensttreding zal zijn of wie er contact zal opnemen. De vragen die u stelt, zijn afhankelijk van het gesprek en zullen naargelang de omstandigheden variëren.

Andere sollicitanten

Als sollicitant concurreert u met andere kandidaten. U concurreert niet alleen op opleiding, ervaring en vaardigheden, maar vooral ook op persoonlijkheid. Meestal wordt er gezocht naar iemand die in het team past, of zoekt de werkgever juist iemand met eigenschappen die nog niet aanwezig zijn op de betreffende afdeling. Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven vooral waarde hechten aan: Flexibiliteit, creativiteit, communicatieve vaardigheden, zelfstandigheid, Intelligentie, stabiliteit, zorgvuldigheid, en open staan voor nieuwe ervaringen.

Afsluiting

Aan het eind van het gesprek bestaat altijd de mogelijkheid om de andere partij vragen te stellen. Benut deze kans en laat merken dat u zich in het bedrijf verdiept hebt. Verder kunt u om nadere uitleg vragen. U moet er zeker van zijn dat u zich ook bij hen wilt aansluiten. Wees niet bang om naar de volgende stap in de procedure te vragen. Goed geformuleerde vragen komen niet opdringerig over en geven u nuttige informatie over devervolgprocedure. Voorbeelden zijn:

 • Hoeveel kandidaten zijn er voor deze baan?
 • Wanneer voert u de laatste sollicitatiegesprekken?

Over de hoogte van het salaris en over andere arbeidsvoorwaarden wordt meestal pas in een vervolggesprek gesproken. Als de werkgever het gesprek afsluit, bedankt u hem of haar voor de tijd die deze voor u uitgetrokken heeft.

Het vervolg

Als u aan het eind van het sollicitatiegesprek de goede vragen heeft gesteld, moet u een aardige inschatting van de uitkomst kunnen maken. Onderhoud alleen contact met het werving- & selectiebureau over de voortgang van het vervolg en benader het bedrijf niet rechtstreeks.

Meer informatie?